Địa chỉ: 74 Nguyễn Cửu Đàm, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

0825.665.535

Gọi chúng tôi ngay!

Nhân Viên Bán Hàng, Nhân Viên Thị Trường

Tin liên quan

Giám Đốc Kinh Doanh

Nhân Viên Kỹ Thuật

+ Thực hiện công việc chuyên môn kỹ thuật về ngành phân bón, thuốc BVTV theo sự phân công của cấp trên + Đảm bảo thực thi tốt các chính sách của Công ty về sản phẩm, phát triển thị trường đang phụ trách. + Thực hiện các chế độ báo cáo theo Quy định của Công ty. + Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp trên.

Giám Đốc Kinh Doanh

Giám Đốc Kinh Doanh

+ Lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch phát triển mở rộng thị trường và tổ chức thực hiện cho đội ngũ kinh doanh. +Lập kế hoạch và tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường hàng ngày, hàng tuần, tháng và hàng năm để đưa ra các giải pháp nhằm tăng doanh số và phát triển thị trường và có đề xuất kiến nghị. + Tổ chức thực hiện và xây dựng chính sách bán hàng, chương trình khuyến mại, chiết khấu. + Tìm kiếm và phát triển ý tưởng kinh doanh mới liên quan đến ngành phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. + Tổ chức thực hiện chính sách kinh doanh của công ty. + Quản lý Bộ phận kinh doanh đảm bảo thực hiện đúng chính sách của công ty và quy định của pháp luật. + Tổ chức Triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ khách hàng và chăm sóc khách hàng. + Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng của Công ty. + Chịu trách nhiệm tuyển dụng và đào tạo nhân viên bán hàng phục vụ công tác bán hàng đảm bảo đạt hiệu quả doanh số. + Thực hiện các chế độ báo cáo hàng ngày, tuần, tháng và năm theo Quy định của Công ty.

0825.665.535