Địa chỉ: 74 Nguyễn Cửu Đàm, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

0825.665.535

Gọi chúng tôi ngay!

Giám Đốc Kinh Doanh

Tin liên quan

Giám Đốc Kinh Doanh

Nhân Viên Kỹ Thuật

+ Thực hiện công việc chuyên môn kỹ thuật về ngành phân bón, thuốc BVTV theo sự phân công của cấp trên + Đảm bảo thực thi tốt các chính sách của Công ty về sản phẩm, phát triển thị trường đang phụ trách. + Thực hiện các chế độ báo cáo theo Quy định của Công ty. + Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp trên.

Giám Đốc Kinh Doanh

Nhân Viên Bán Hàng, Nhân Viên Thị Trường

+ Tìm kiếm và chăm sóc các khách hàng tiềm năng có nhu cầu về các sản phẩm phân bón và thuốc Bảo vệ thực vật. + Trực tiếp tư vấn cho các khách hàng có nhu cầu mua sản phẩm phân bón và thuốc Bảo vệ thực vật. + Am hiểu, triển khai và thực hiện các chiến lược kinh doanh theo kế hoạch của cấp trên. + Tổ chức thực hiện xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng. + Thực hiện chăm sóc khách hàng tại thị trường phụ trách. + Tìm kiếm và khai thác, phát triển khách hàng mới. + Đảm bảo thực thi tốt các chính sách của Công ty về sản phẩm, phát triển thị trường đang phụ trách. + Đảm bảo và chịu trách nhiệm doanh số bán hàng của thị trường đang phụ trách theo kế hoạch của Công ty. + Thực hiện các chế độ báo cáo hàng ngày, tuần, tháng và năm theo Quy định của Công ty. + Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp trên.

0825.665.535